Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 25.01.2019 r. znak I-III.7821.7.2017, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego numer 5/2017/ZRID z dnia 20 października 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w m. Gnojnica” na działkach w obrębie ewid. 0002 Gnojnica, w jednostce ewid. 181503_5 Ropczyce – Obszar wiejski

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

decyzji z dnia 25.01.2019 r. znak: I-III.7821.7.2017, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego numer 5/2017/ZRID z dnia 20 października 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w m. Gnojnica” na działkach w obrębie ewid. 0002 Gnojnica, w jednostce ewid. 181503_5 Ropczyce – Obszar wiejski (położone w liniach rozgraniczających):

  1. Działki wchodzące w całości pod inwestycję o nr ewid. 3278/2;
  2. Działki w części wchodzące pod inwestycję (wytłuszczoną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału – przeznaczone pod inwestycję, przechodzące na własność Gminy Ropczyce) o nr ewid. 3278/6 (3278/14, 3278/15), 3278/5 (3278/12, 3278/13), 3278/4 (3278/10, 3278/11), 3278/8 (3278/19, 3278/18), 3278/7 (3278/17, 3278/16);
  • Działki położone w terenie niezbędnym (dla obiektów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji z określeniem robót przewidzianych do wykonania) o nr ewid. 3600 – budowa skrzyżowania prostego i przebudowa chodnika.

 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×