Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28.03.2018 r. znak : I-III.7821.6.2017, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. Nr 6/2017 znak: AR.6740.65.74.2017.MS65, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa” oraz postanowienia z dnia 28.03.2018 r. znak: I-III.7821.6.2017 stwierdzającego, że odwołania od ww. decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. Nr 6/2017 znak: AR.6740.65.74.2017.MS65, wniesione zostały z uchybieniem terminu określonego w art. 129 § 2 Kpa.

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

  • decyzji z dnia 28.03.2018 r. znak: I-III.7821.6.2017, uchylającej w części i  orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. Nr 6/2017 znak: AR.6740.65.74.2017.MS65, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa”,
  • postanowienia z dnia 28.03.2018 r. znak: I-III.7821.6.2017 stwierdzającego, że odwołania od ww. decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 września 2017 r. Nr 6/2017 znak: AR.6740.65.74.2017.MS65, wniesione zostały z uchybieniem terminu określonego w art. 129 § 2 Kpa.

 

            Z treścią w/w decyzji i postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji i postanowieniu.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×