Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie odroczenia opłaty za usunięcie krzewów i zobowiązania inwestora do złożenia pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją nasadzeń zastępczych w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Strachocina – Pogórska Wola

OBWIESZCZENIE

z dnia 05.07.2017r.

         Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017r. poz. 1257) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1731 ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A 

        iż na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2017r. znak: DAB.1.6631.2.2017.MD.2, uchylającej w części II pkt 6 – 7, decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. Nr 46/16 znak: I-X.7840.1.51.2016, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap II (powiat: strzyżowski, jasielski, dębicki)”, wydanej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4,

została wydana decyzja

znak: I-X.7840.1.51.2016/2017 z dnia 28 czerwca 2016r.

orzekająca w ww. części, dotyczącej zezwolenia na wycinkę, tj. odroczenia opłaty ustalonej za usunięcie krzewów i zobowiązania inwestora do złożenia pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją nasadzeń zastępczych.

        Z treścią w/w decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 566, V piętro oraz w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. W. Blajera 20, Urzędzie Gminy Jodłowa, Jodłowa 1A, Urzędzie Miasta i Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, Urzędzie Miasta i Gminy Brzostek, ul. Rynek 1 i Urzędzie Miasta i Gminy Pilzno, ul. Rynek 6, w godzinach pracy w/w Urzędów.

              Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r., wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×