Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 31.01.2020 r. znak I-III.7821.16.2019 uchylającej w całości decyzję Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 29.08.2019 r. Nr AB.6740.4.2019 zezwalającą Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa i rozbudowa drogi publicznej – ul. Mickiewicza w Skopaniu” na działce nr ewid. 1511/12 obr. 0007 Skopanie, jednostka ewidencyjna 182001_5 Baranów Sandomierski i umarzającej postępowanie organu I instancji.

O b w i e s z c z e n i e 

z dnia 12.02.2020 r.

 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu decyzji z dnia 31.01.2020 r. znak I-III.7821.16.2019 uchylającej w całości decyzję Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 29.08.2019 r. Nr AB.6740.4.2019 zezwalającą Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa i rozbudowa drogi publicznej – ul. Mickiewicza w Skopaniu” na działce nr ewid. 1511/12 obr. 0007 Skopanie, jednostka ewidencyjna 182001_5 Baranów Sandomierski i umarzającej postępowanie organu I instancji.

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski ul. Gen. L. Okulickiego 1. 

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×