Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 31.10.2019 r. znak: I-III.7821.4.2019, uchylającej w całości decyzję Starosty Przemyskiego nr 1/2019, z dnia 18 lutego 2019 r., znak: UAB-II-E2.6740.47.2018 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Bachów – Chyrzyna” i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

OBWIESZCZENIE

   z dnia 13 listopada 2019 roku

           

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

decyzji z dnia 31.10.2019 r. znak: I-III.7821.4.2019, uchylającej w całości decyzję Starosty Przemyskiego nr 1/2019, z dnia 18 lutego 2019 roku, znak: UAB-II-E2.6740.47.2018 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Bachów – Chyrzyna” i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w  Urzędzie Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                      

 

Historia zmian:

  • 13 listopada 2019, godz. 08:01, użytkownik: Wojciech Pańko

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×