Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

OBWIESZCZENIE

z dnia 09.03.2017r.

          Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1731)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji  

znak: I-X.7840.1.66.2016 z dnia 2 marca 2017r.

          zmieniającej decyzję Nr 53/15 z dnia 29 grudnia 2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”, w części dotyczącej zezwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych S.A. w Warszawie, na usunięcie drzew i krzewów,

          w zakresie odroczenia na okres 3 lat od daty wydania decyzji uiszczenia opłaty ustalonej za wycinkę krzewów oraz nałożenie na Inwestora obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych za krzewy – drzew, na które zostało wydane zezwolenie na usunięcie krzewów.

          Z treścią w/w decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro oraz w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, Urzędzie Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, Urzędzie Gminy Haczów, Haczów 573, Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, Urzędzie Gminy Korczyna, ul. Rynek 18A, Urzędzie Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115 i Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a. w godzinach pracy w/w Urzędów.

          Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

          Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r., Wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Historia zmian:

  • 29 marca 2017, godz. 13:15, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×