Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.19.2018 (I-VI.7820.1.42.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach projektu POIIŚ 5.1-7 – Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów etap III”, obejmująca budowę i rozbudowę publicznej drogi wojewódzkiej klasy G nr 987 od km 19+250,52 do km 20+163,37 oraz przebudowę publicznej drogi powiatowej klasy Z nr 1334R w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w km 19+341,50″

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×