Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.30.2019, z dnia 09 marca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km od 259+650,90 do km 259+788,08 w związku z budową mostu przez potok Pielnica w m. Zarszyn wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, km 259+722”