Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.38.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów na odcinku Majdan Królewski – Komorów w km 150+300 – 154+100 wraz z przebudową skrzyżowań z drogą gminną nr 104076R w km 150+870 i drogą powiatową nr 1221R w km 153+100, przebudową i budową odcinka drogi gminnej nr 104079R oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”