Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.6.2020, z dnia 14 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 278+735,00 do km 279+220,00 wraz z likwidacją osuwisk o numerze ewidencyjnym PDK0014, PDK0015 oraz PDK0016 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Tylawa wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja osuwisk o numerze ewid. PDK0014, PDK0015 oraz PDK0016 zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Tylawa”

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×