Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.2.1.2019 z dnia 22.10.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego polegającej na budowie ośrodka radiokomunikacyjnego OR Tarnobrzeg.