Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. odmawiającego wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I

OBWIESZCZENIE

z dnia 24 lipca 2017 r.

 

            Stosownie do art.11f ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz.2031 ze zm./,

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu: 

postanowienia z dnia 14.07.2017 r. znak: I-III.7840.1.7.2017 odmawiającego wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 maja 2015 r. znak: I-III.7821.3.2014/2015 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej na działkach wymienionych w sentencji decyzji, położonych w obr. 216 i 217 w Rzeszowie”, w części dotyczącej działki nr 2218, obr. 216 w Rzeszowie.

            Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul.Grunwaldzka 15, pokój 505, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

            Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×