Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego na Prezydenta Miasta Rzeszowa obowiązku usunięcia nieprawidłowości w dokumentach dot. budowy drogi od ul Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie w ramach budowy drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów-Dworzysko

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

       Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że w ramach postępowania administracyjnego znak: I-VI.7820.1.1.2017, prowadzonego na wniosek z dnia 13.03.2017 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów – Dworzysko etap III z ul. Lubelską w wariancie II (P)” – etap I, obejmujący zadanie pn: „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie”, polegające na budowie drogi wojewódzkiej od km 0+038,49 do km 1+417,40 (w tym łącznika od km 1+179,74 do km 1+417,40) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1473R (ul. Warszawskiej) od km 4+225,54 do km 4+548,19 (km lokalny od 0+015,77 do 0+338,42) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,

zlokalizowanej na działkach:

 

I.  DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 

  • Powiat m. RZESZÓW,

 Jednostka ewidencyjna: 186301_1, Rzeszów 

 OBRĘB: 216 STAROMIEŚCIE

1039/7,  1036/1,  1037/4,  1037/3,  1027/5,  1027/3,  1024/3,  1024/5,  1021/5,  1021/3, 1019/5,  1015/5,  1010/3,  1000/8,  993,  994/7,  994/6,  995/1,  990/1,  991/11,  991/12,  986/2,  986/1,  987/1,  968/4,  969/3,  969/4,  958/12,  958/13,  956/10,  956/11,  886/2, 884/4,  884/5,  872/1,  871/5,  846/4,  845/7,  846/5,  844/2,  845/6,  844/1,  843/2,  843/1, 822/3,  821/3,  823/3,  808/6,  808/7,  797/5,  789/2,  788/1,  788/2,  783/22,  776/3,  777/1, 752/4,  751/3,  735/7,  735/8,  736/1,  736/2,  727/2,  727/1,  728/9,  705/2,  706/1,  702/5,  687/17,  679/5,  679/6,  667/2,  665/2,  664/5,  665/1,  664/4,  664/2,  663/5,  663/4,  663/2, 638/1,  639,  640/2,  610/1,  575,  475/5,  435/1,  441/2,  440/2,  435/2,  1111/1,  434/2, 389/2,  1110/1,  386/2,  385/2,  382/2,  1109/1,  1107/1,  381/2,  1106/1,  1104/1,  380/2,  1103/1,  1103/2,  1102/1,  1102/2,  379/4,  379/2,  372/2,  1099/1,  371/2,  1084/3,

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

 

  • Powiat m. RZESZÓW,

 Jednostka ewidencyjna: 186301_1,  Rzeszów

 OBRĘB:   216 STAROMIEŚCIE

1050/3  (1050/2);  1045/5  (1045/4);  1044/5  (1044/4);  1039/8  (1039/2);  1036/3  (1036/2);  1027/7  (1027/6);  1024/7  (1024/6);  1021/7  ( 1021/6);  1019/7  (1019/6);  1015/7  (1015/6);  1010/5  (1010/4);  1000/10  (1000/9);  992/4  (992/3);  991/13  (991/9);  985/1  (985);  969/5  (969/2);  958/14  (958/10);  956/14  (956/8);  883/3  (883/2);  872/3  (872/2);  842/1  (842);  841/1  (841);  839/3  (839/2);  823/7  (823/1);  823/5  (823/4);  807/1  ( 807);  797/9  (797/8);  787/13  (787/1);  783/24  (783/23);  777/3  (777/2);  751/7  (751/4);  737/1  (737);  726/1  (726);  706/3  (706/2);  702/7  (702/6);  687/19  (687/18);  678/1  (678);  667/3  (667/1);  666/1  (666);  638/3  (638/2);  628/5  (628/3);  610/3  (610/2);  600/1  (600);  577/3  (577/1);  576/1  (576);  549/1  (549);  548/1  (548);  543/6  (543/1);  533/1  (533);  532/1  (532);  506/1  (506);  502/1  (502);  478/3  (478/2);  475/6  (475/4);  470/3  (470/1);  467/1  (467);  463/4  (463/3);  457/3  (457/1);  455/1  (455);  450/3  (450/1);  448/1  (448);  446/4  (446/1);  446/3  (446/1);  441/3  (441/1);  440/3  (440/1);  434/3  (434/1);  389/3  (389/1);  386/3  (386/1);  385/3  (385/1);  382/3  (382/1);  381/3  (381/1);  380/3  (380/1);  379/5  (379/3);  372/3  (372/1);  370/3  (370/2);  1063/98  (1063/1);  1089/5  (1089/1);  446/7  (446/2);  1115/1  (1115);  1114/1  (1114);  1112/1  (1112);  1111/3  (1111/2);  1110/3  (1110/2);  1109/3  (1109/2);  1107/3  (1107/2);  1106/3  (1106/2);  1104/3  (1104/2);  1101/1  (1101);  1099/3  (1099/2);  1089/3  (1089/2);  1088/3  (1088/2);  1087/3  (1087/2);  1086/3  (1086/2);  1085/3  (1085/2);  1084/4  (1084/1);  1083/3  (1083/2);  641/9  (641/6);  628/7  (628/4);  611/3  (611/1);  436/1  (436);  458/1  (458);  462/1  (462);  468/1  (468);  476/1  (476);  501/1  (501);  507/1  (507);  574/1  (574);  578/1  (578)

 

III.  DZIAŁKI  POŁOŻONE  W  TERENIE  NIEZBĘDNYM

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

  • Powiat m. RZESZÓW,

 Jednostka ewidencyjna: 186301_1,  Rzeszów

 OBRĘB:    216  STAROMIEŚCIE

985/2  (985);  969/6  (969/2);  726/2  (726);  707;  702/8  (702/6);  687/20  (687/18);  678/2  (678);  610/4  (610/2);  600/3  (600);  577/4  (577/1);  576/2  (576);  549/3  (549);  502/2  (502);  441/4  (441/1);  446/6  (446/1);  446/8  (446/2);  447/2;  450/2;  456/2;  457/2;  463/2;  463/5  (463/3);  464/1;  470/5  (470/1);  470/2;  471/6;  471/5;  1063/100  (1063/1);  1133/8;  1133/9; 1115/2  (1115);  1114/2  (1114);  1112/2  (1112);  1111/4  (1111/2);  1099/4  (1099/2);  1089/4  (1089/2);  1088/5  (1088/2);  1100;  68/1;  68/147;  68/146;  68/144;  68/145;  68/142;  68/143;  68/140;  68/141;  68/138;  68/139;  68/136;  68/137;  68/134;  68/135;  68/132;  68/133;  68/130;  68/131;  68/128;  68/129;  68/126;  68/127;  68/124;  68/125;  68/122;  68/123; 68/121;  68/119;  1074;  1075;  1081/2;  1082/2;  1083/4  (1083/2);  1084/5  (1084/1); 1085/4 (1085/2);  1086/4  (1086/2);  1087/4  (1087/2);  1088/4  (1088/2);  366/2;  369/2;  370/4 (370/2);  1063/99  (1063/1);  371/1;  372/4  (372/1);  379/6  (379/3);  380/4  (380/1);  381/4 (381/1);  382/4  (382/1);  385/4  (385/1);  386/4  (386/1);  389/4  (389/1);  501/2  (501);  549/2  (549);  574/2  (574);  578/2  (578);  611/4  (611/1);  702/2;  735/5

*w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed   podziałem,

             zostało wydane postanowienie z dnia 24.04.2017 r., znak: I-VI.7820.1.1.2017, nakładające na Prezydenta Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentach przedłożonych w ww. sprawie, z którego Inwestor wywiązał się w wyznaczonym terminie.

                  W związku z powyższym wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych są dostępne w tut. Organie. Z ww. dokumentami zainteresowane strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, III piętro, pokój 313 i w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.


     

 

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×