Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty Strzyżowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa małej obwodnicy Strzyżowa – drogi gminnej klasy „G”

OBWIESZCZENIE z dnia 6 marca 2018 r.  

 

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

     o wydaniu postanowienia z dnia 26 lutego 2018 r., znak: I-III.7821.8.2015 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty Strzyżowskiego z dnia 9 marca 2012 r. znak: AB.7351-1/4/6/10/11/12 Nr 1/2012 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa małej obwodnicy Strzyżowa – drogi gminnej klasy „G” usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja długości ok. 1,7 km wraz z oświetleniem drogowym, odcinek od km 0+008,93 do  km 1+622,57 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

       Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Delegatura w Krośnie, 38-400 Krosno  ul. Bieszczadzka 1, VI piętro, pokój 614 lub 615 oraz w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, w godzinach pracy ww. urzędów.

     Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (wywieszenia niniejszego obwieszczenia) o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r., postanowienie to uważa się za doręczone.

     Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.  

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×