Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce

OBWIESZCZENIE

z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

      Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że w ramach postępowania administracyjnego znak: I-VI.7820.1.5.2017, prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-001 Rzeszów, z dnia 20 marca 2017 r. (uzupełniony przy pismach z dnia 28 marca 2017 r. i 24 kwietnia 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”, zlokalizowanej na działkach:

 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Babica:

953/1, 339/7, 339/5, 338/1, 336/3, 335/1, 334/8, 334/6, 332/15, 332/13, 332/11, 332/9, 332/7, 331/1, 329/4, 328/1, 327/5, 327/3, 326/13,

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Przedmieście Czudeckie:

1530, 1529, 1528,

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Czudec:

443/3, 443/4, 443/1, 444, 445, 446/2, 446/1, 464, 470/3, 470/1, 642, 643, 1154/3, 1124/3,

 

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

(położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Babica:

326/14 (326/17, 326/18), 326/12 (326/15, 326/16), 324/3 (324/4, 324/5), 323/4 (323/7, 323/8), 323/3 (323/5, 323/6), 322/6 (322/8, 322/9), 322/7 (322/10, 322/11), 321/13 (321/22, 321/23), 321/12 (321/20, 321/21), 265/3 (265/4, 265/5), 1054 (1054/1, 1054/2), 1056 (1056/1, 1056/2), 1057 (1057/1, 1057/2), 1058 (1058/1, 1058/2),

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Przedmieście Czudeckie:

1471/17 (1471/26, 1471/27), 1471/15 (1471/24, 1471/25), 1471/5 (1471/20, 1471/21), 1471/4 (1471/18, 1471/19), 1471/13 (1471/22, 1471/23), 1473 (1473/1, 1473/2), 1475/2 (1475/5, 1475/6, 1475/7), 1475/1 (1475/3, 1475/4), 1480/3 (1480/4, 1480/5), 1482/18 (1482/26, 1482/27), 1482/17 (1482/24, 1482/25), 1482/9 (1482/22, 1482/23), 1507 (1507/1, 1507/2), 1745 (1745/1, 1745/2), 1522 (1522/1, 1522/2), 1523/8 (1523/10, 1523/11), 1521 (1521/1, 1521/2), 1520/5 (1520/7, 1520/8), 1520/6 (1520/9, 1520/10), 1519/2 (1519/4, 1519/5), 1519/3 (1519/6, 1519/7), 1518/2 (1518/6, 1518/7), 1531 (1531/1, 1531/2, 1531/3, 1531/4), 1545/2 (1545/3, 1545/4, 1545/5), 1545/1 (1545/6, 1545/7, 1545/8),

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Czudec:

286/3 (286/8, 286/9), 286/2 (286/6, 286/7), 286/1 (286/4, 286/5), 285 (285/1, 285/2), 287 (287/1, 287/2), 288/5 (288/12, 288/13), 289/3 (289/9, 289/10, 289/11), 289/2 (289/6, 289/7, 289/8), 288/3 (288/8, 288/9, 288/10, 288/11), 329 (329/1, 329/2), 289/1 (289/4, 289/5), 291 (291/1, 291/2), 290 (290/1, 290/2), 441 (441/1, 441/2, 441/3), 442/1 (442/3, 442/4), 442/2 (442/5, 442/6), 448 (448/1, 448/2), 449/2 (449/5, 449/6), 450 (450/1, 450/2), 449/1 (449/3, 449/4), 452 (452/1, 452/2), 453 (453/1, 453/2), 454 (454/1, 454/2), 455 (455/1, 455/2), 456 (456/1, 456/2), 457/2 (457/5, 457/6), 457/1 (457/3, 457/4), 459 (459/1, 459/2), 461/2 (461/5, 461/6), 461/1 (461/3, 461/4), 463/3 (463/8, 463/9), 463/2 (463/6, 463/7), 463/1 (463/4, 463/5), 465/2 (465/5, 465/6), 465/1 (465/3, 465/4), 466 (466/1, 466/2), 467 (467/1, 467/2), 475 (475/1, 475/2), 478 (478/1, 478/2), 470/4 (470/5, 470/6), 476 (476/1, 476/2), 641 (641/1, 641/2), 645 (645/1, 645/2), 644 (644/1, 644/2), 646 (646/1, 646/2), 647 (647/1, 647/2), 648 (648/1, 648/2), 637 (637/1, 637/2), 638 (638/1, 638/2), 1154/2 (1154/4, 1154/5), 1124/2 (1124/6, 1124/7), 1124/1 (1124/4, 1124/5), 1127 (1127/1, 1127/2), 1128 (1128/1, 1128/2), 1132 (1132/1, 1132/2), 1135/4 (1135/5, 1135/6), 1140/9 (1140/10, 1140/11), 1149/2 (1149/7, 1149/8), 1150/1 (1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7), 1150/2 (1150/8, 1150/9), 1151/1 (1151/3, 1151/4), 1151/2 (1151/5, 1151/6), 1152/1 (1152/3, 1152/4), 1149/6 (1149/9, 1149/10), 1168/3 (1168/4, 1168/5), 941/2 (941/3, 941/4),

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję

 

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Babica:

953/2, 1051, 343/3, 340/2, 339/8, 339/13, 338/2, 335/2, 334/9, 334/7, 332/16, 332/14, 332/12, 331/2, 329/5, 328/2, 327/6, 327/4, 326/18 (326/14), 326/16 (326/12), 324/5 (324/3), 323/6 (323/3), 322/9 (322/6), 322/11 (322/7), 321/23 (321/13), 1053, 1057/2 (1057), 1058/2 (1058),

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Przedmieście Czudeckie:

1471/27 (1471/17), 1471/21 (1471/5), 1471/19 (1471/4), 1471/12, 1472, 1473/2 (1473), 1474/5, 1474/2, 1480/5 (1480/3), 1482/27 (1482/18), 1482/25 (1482/17), 1745/2 (1745), 1522/2 (1522), 1531/4 (1531), 1532/3, 1545/3 (1545/2), 1475/7 (1475/2), 1476, 1518/7 (1518/2),

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Czudec:

286/7 (286/2), 286/5 (286/1), 285/2 (285), 287/2 (287), 288/13 (288/5), 288/11 (288/3), 329/2 (329), 289/6 (289/2), 291/2 (291), 290/2 (290), 441/1 (441), 442/6 (442/2), 449/6 (449/2), 449/4 (449/1), 452/2 (452), 453/2 (453), 454/2 (454), 455/2 (455), 456/2 (456), 457/6 (457/2), 457/4 (457/1), 461/6 (461/2), 461/4 (461/1), 463/9 (463/3), 463/7 (463/2), 465/6 (465/2), 465/4 (465/1), 478/2 (478), 469/1, 474, 470/6 (470/4), 641/2 (641), 644/2 (644), 647/2 (647), 1163, 1154/5 (1154/2), 637/2 (637), 638/2 (638), 1127/2 (1127), 1128/2 (1128), 1132/2 (1132), 1135/6 (1135/4), 1140/11 (1140/9), 1149/8 (1149/2), 1150/4 (1150/1), 1150/6 (1150/1), 1150/9 (1150/2), 1151/4 (1151/1), 1151/6 (1151/2), 1152/4 (1152/1), 1152/2, 946/2, 1149/10 (1149/6), 1168/5 (1168/3), 941/4 (941/2), 940, 939/4, 937,

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym

 

IV. DZIAŁKI WÓD PŁYNĄCYCH I TERENU LINII KOLEJOWEJ:

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Babica:

1059/3,

 • Powiat Strzyżowski, Gmina Czudec, Obręb Przedmieście Czudeckie:

1537, 1446, 1536, 1232, 479/4, 447, 640, 1154/1, 996, 1164,

 

      zostało wydane postanowienie z dnia 11 maja 2017 r., znak: I-VI.7820.1.5.2017, nakładające na Zarząd Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-001 Rzeszów, obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentach przedłożonych w ww. sprawie, z którego Inwestor wywiązał się w wyznaczonym terminie.

      W związku z powyższym wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych są dostępne w tut. Organie. Z ww. dokumentami zainteresowane strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, III piętro, pokój 313 i w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.

Historia zmian:

  Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
  Dowiedz się więcej.

  ×