Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina

OBWIESZCZENIE

z dnia 27.01.2016r.

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 23), w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1501 ze zm.)

WOJEWODA  PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

         o wydaniu postanowienia z dnia 20.01.2016r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”, dotyczących lokalizacji (kilometraży) miejsc i obszarów, na których realizacja robót wymaga dotrzymania warunków wskazanych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.11.2011r. znak: WOOŚ.4203.2.2011.AH-59.

         Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, Urzędzie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,  Urzędzie Gminy Dydnia, Dydnia 224,  Urzędzie Gminy Fredropol, Fredropol 15, Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1,  Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23 oraz w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, w godzinach pracy w/w Urzędów.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

Postanowienie uważa się za doręczone na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×