Obwieszczenie o wydaniu postanowienia  z dnia 30.04.2018 r. znak: I-III.7821.2.2018 stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji Starosty Leżajskiego z dnia 12 marca 2018 r. Nr 2/2018/zrid znak: AB.6740.3.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ulicy Świętego Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” w liniach rozgraniczających teren, na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Leżajsk, obręb Leżajsk.

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

postanowienia  z dnia 30.04.2018 r. znak: I-III.7821.2.2018 stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji Starosty Leżajskiego z dnia 12 marca 2018 r. Nr 2/2018/zrid znak: AB.6740.3.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ulicy Świętego Jana z Dukli na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” w liniach rozgraniczających teren, na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Leżajsk, obręb Leżajsk.

 

            Z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

            Postanowienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×