Obwieszczenie o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z dnia 11 marca 2019 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2018 r., nr 18/18, znak: I-V.7840.1.19.2018, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”, wydaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach położonych na terenie gminy Komańcza oraz działkach nr ew. 85/13 i 85/14 (wcześniej działka nr ew. 85/9) obr. 0009 Płonna, gmina Bukowsko.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×