Obwieszczenie o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.6.2019 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Tarnobrzega  Nr 1/19 znak: UAB-III.6740.4.2.2017 z dnia 31.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221 oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich od km 0+000 do km 2+248” wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, na działkach wskazanych w sentencji decyzji, i przekazującej  sprawę do ponownego rozpatrzenia.

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 września 2019 r.

 

            Stosownie do art.11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz.1474/,

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

w dniu 23 sierpnia 2019 r. decyzji znak: I-III.7821.6.2019 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Tarnobrzega  Nr 1/19 znak: UAB-III.6740.4.2.2017 z dnia 31.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu, w tym: rozbudowa ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 1+221 oraz rozbudowa ul. Orląt Lwowskich od km 0+000 do km 2+248” wraz z budową i przebudową chodników, ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, na działkach wskazanych w sentencji decyzji, i przekazującej  sprawę do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 504, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Tarnobrzegu.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×