Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na Rozbudowę drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 26.07.2017 r.

 

          Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wznowieniu z urzędu postępowania

          w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 – 171+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie”, wydaną na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.              

               Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, w godzinach pracy urzędu,  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, VI piętro, pokój nr 604, tel. 15 8224608, do czasu wydania orzeczenia w sprawie oraz złożyć ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×