Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji drogowej pn.: Budowa odcinka drogi woj. nr 835 od węzła autostradowego Przeworsk autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94

 OBWIESZCZENIE

z dnia 19 grudnia 2017 r.

         Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dnia 11.08.2017 r., (uzupełniony 22.09.2017 r.),  

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.26.2017

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2+096 od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowanie typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,

zlokalizowanej na działkach nr ewid.:

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi wojewódzkiej nr 835:

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0003 Grzęska:

543,

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0002 Gorliczyna:

580, 583, 585/1, 585/2, 648, 705,

b) położone w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 94:

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 004 Gwizdaj:

62/3

II. DZIAŁKI W CZĘŚCI WCHODZĄCE POD INWESTYCJĘ

a) położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących budowę drogi wojewódzkiej nr 835:

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 004 Gwizdaj:

342 (342/1, 342/2, 342/3);

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181401_1 m. Przeworsk , obręb ewid.: 0004 Przeworsk:

145/18 (145/20, 145/21, 145/22); 143/3 (143/6, 143/7, 143/8); 143/2 (143/4, 143/5); 142 (142/1, 142/2, 142/3); 141/2 (141/6, 141/7, 141/8); 140/6 (140/9, 140/10); 140/4 (140/7, 140/8); 138 (138/1, 138/2, 138/3); 137/1 (137/4, 137/5, 137/6);

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0003 Grzęska:

651 (651/1, 651/2, 651/3); 650/2 (650/7, 650/8); 650/1 (650/4, 650/5, 650/6); 2425 (2425/1, 2425/2, 2425/3); 654 (654/1, 654/2); 653 (653/1, 653/2); 616/4 (616/5, 615/6); 615/2 (615/3, 615/4, 615/5); 614 (614/1, 614/2); 605/1 (605/4, 605/5, 605/6); 571 (571/1, 571/2, 571/3); 569/1 (569/4, 569/5, 569/6); 568 (568/1, 568/2, 568/3); 544 (544/1, 544/2); 536 (536/1, 536/2); 535 (535/1, 535/2); 501 (501/1, 501/2, 501/3); 487 (487/1, 487/2, 487/3); 437 (437/1, 437/2); 436 (436/1, 436/2); 427 (427/1, 427/2); 426 (426/1, 426/2); 388 (388/1, 388/2); 387 (387/1, 387/2); 380 (380/1, 380/2, 380/3); 377 (377/1, 377/2, 377/3); 343/3 (343/4, 343/5); 342 (342/1, 342/2); 334/2 (334/5, 334/6); 333 (333/1, 333/2); 322 (322/1, 322/2, 322/3); 321 (321/1, 321/2, 321/3); 306 (306/1, 306/2, 306/3); 300 (300/1, 300/2); 299 (299/1, 299/2); 236 (236/1, 236/2, 236/3); 235/2 (235/5, 235/6); 235/1 (235/3, 235/4); 242 (242/1, 242/2); 222 (222/1, 222/2, 222/3); 189 (189/1, 189/2, 189/3); 176 (176/1, 176/2); 175 (175/1, 175/2); 153 (153/1, 153/2); 152/3 (152/7, 152/8); 152/2 (152/4, 152/5, 152/6); 151 (151/1, 151/2, 151/3); 145 (145/1, 145/2, 145/3); 119/1 (119/3, 119/4, 119/5); 110 (110/1, 110/2); 109 (109/1, 109/2); 93 (93/1, 93/2, 93/3); 76 (76/1, 76/2); 75 (75/1, 75/2); 59 (59/1, 59/2); 58 (58/1, 58/2); 33 (33/1, 33/2, 33/3); 32 (32/1, 32/2, 32/3); 28 (28/1, 28/2, 28/3); 2423 (2423/1, 2423/2, 2423/3); 2418 (2418/1, 2418/2, 2418/3);

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0002 Gorliczyna:

605 (605/1, 605/2, 605/3); 642 (642/1, 642/2, 642/3); 548/3 (548/6, 548/7); 603 (603/1, 603/2, 603/3); 604 (604/1, 604/2); 644 (644/1, 644/2); 545 (545/1, 545/2); 643 (643/1, 643/2); 602 (602/1, 602/2); 548/2 (548/4, 548/5); 586 (586/1, 586/2); 582 (582/1, 582/2); 581 (581/1, 581/2); 647 (647/1, 647/2); 649 (649/1, 649/2); 650 (650/1, 650/2); 579 (579/1, 579/2); 698 (698/1, 698/2); 584 (584/1, 584/2); 549 (549/1, 549/2); 699 (699/1, 699/2, 699/3); 700 (700/1, 700/2, 700/3); 704 (704/1, 704/2); 652 (652/1, 652/2, 652/3); 697 (697/1, 697/2); 706 (706/1; 706/2); 731 (731/1, 731/2); 732 (732/1, 732/2); 739/2 (739/3, 739/4, 739/5); 738/2 (738/4, 738/5); 751/2 (751/4, 751/5); 758/2 (758/4, 758/5);

 1. położone w części w liniach rozgraniczających teren obejmujących rozbudowę drogi krajowej nr 94:
 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 004 Gwizdaj:

64; 61/2; 342 (342/1, 342/2, 342/3); 343 (343/1, 343/2); 62/4 (62/5, 62/6); 63 (63/1, 63/2);

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181401_1 m. Przeworsk , obręb ewid.: 0004 Przeworsk:

1754; 1755/1 (1755/3, 1755/4); 141/1 (141/3, 141/4, 141/5); 141/2 (141/6, 141/7, 141/8);

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek powstałych po podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję,

III. DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘDNYM

dla planowanych obiektów budowlanych

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 004 Gwizdaj:

342/3 (342), 340, 62/6 (62/4), 61/1, 62/2, 63/2 (63), 343/2 (343)

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181401_1 m. Przeworsk , obręb ewid.: 0004 Przeworsk:

1755/4 (1755/1), 141/4 (141/1), 145/22 (145/18), 138/3 (138), 137/6 (137/1), 138/2 (138), 141/8 (141/2), 142/3 (142), 140/5, 140/10 (140/6), 142/2, 143/8 (143/3), 137/5 (137/1)

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0003 Grzęska:

651/3 (651), 650/6 (650/1), 650/3, 2425/3 (2425), 657, 654/2 (654), 650/5 (650/1), 650/8 (650/2), 2425/2 (2425), 616/3, 616/6 (616/4), 615/4 (615/2), 615/5 (615/2), 75/2 (75), 76/2 (76), 28/3 (28), 62, 63/1, 28/2 (28), 27, 651/2 (651), 605/6 (605/1), 571/3 (571), 569/6 (569/1), 568/3 (568), 542/4, 536/2 (536), 544/2 (544), 535/2 (535), 501/3, 487/3 (487), 436/2 (436), 435/2, 487/2 (487), 437/2 (437), 427/2 (427), 387/2 (387), 377/3 (377), 380/3 (380), 342/2 (342), 341, 377/2 (377), 380/2 (380), 343/5 (343/3), 300/2 (300), 236/3 (236), 299/2 (299), 236/2 (236), 235/6 (235/2), 222/3 (222), 235/4 (235/1), 242/2 (242), 222/2 (222), 189/3 (189), 189/2 (189), 176/2 (176), 152/6 (152/2), 152/8 (152/3), 175/2 (175), 152/5 (152/2), 153/2 (153), 145/3 (145), 151/3 (151), 119/5 (119/1), 145/2 (145), 151/2 (151), 119/4 (119/1), 110/2 (110), 93/3 (93), 59/2 (59), 33/3 (33), 58/2 (58), 33/2 (33), 32/3 (32), 2418/3 (2418), 2423/3 (2423), 2418/2 (2418), 2423/2 (2423)

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0002 Gorliczyna:

603/2 (603), 602/2 (602), 586/2 (586), 582/2 (582), 581/2 (581), 605/3 (605), 642/2 (642), 605/2 (605), 548/7 (548/3), 545/2 (545), 604/2 (604), 642/3 (642), 643/2 (643), 644/2 (644), 650/2 (650), 579/2 (579), 698/2 (698/1), 697/2 (697), 706/2 (706), 731/2 (731), 739/5 (739/2), 738/5 (738/2), 751/5 (751/2), 758/5 (758/2), 4506, 700/3 (700)

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numer działki
przed podziałem.

IV. DZIAŁKI TERENU LINII KOLEJOWYCH

 • powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181406_2 gm. Przeworsk , obręb ewid.: 0003 Grzęska:

2402

           Jednocześnie informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania, postanowieniem z dnia 4.10.2017r., znak: I-VI.7820.1.26.2017, nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, z którego wywiązał się w wyznaczonym terminie.

        Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10ºº – 14ºº, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, III piętro, pokój 313 i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

                                       

Historia zmian:

 • 20 grudnia 2017, godz. 09:29, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×