Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji z dnia 10.05.2019 r. znak: I-III.7821.5.2019, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r., znak: AR.6740.62.119.2018.SN62, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy „Z” ulicy Podwisłocze w Rzeszowie”

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 16.05.2019 r.

 

Stosownie do art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

 

o wydaniu decyzji z dnia 10.05.2019 r. znak: I-III.7821.5.2019, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r., znak: AR.6740.62.119.2018.SN62, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy „Z” ulicy Podwisłocze w Rzeszowie”
na działkach położonych w liniach rozgraniczających: 1073/3, 1072/51, 1658/23 powstała
z podziału działki 1658/16 na działki 1658/23 i 1658/24; 1658/19 powstała z podziału działki 1658/15 na działki 1658/19 i 1658/20; 1658/21 powstała z podziału działki 1658/3 na działki 1658/21 i 1658/22; 1658/17 powstała z podziału działki 1658/1 na działki 1658/17 i 1658/18; 1072/294 powstała z podziału działki 1072/228 na działki 1072/294 i 1072/295; 1655/4 powstała z podziału działki 1655/2 na działki 1655/4 i 1655/5; Województwo podkarpackie, Powiat m. Rzeszów, Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, Obręb 0208 Nowe Miasto;
na działkach położonych w liniach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych:
1655/1, 1658/24 powstała z podziału działki 1658/16 na działki 1658/23 i 1658/24; Województwo podkarpackie, Powiat m. Rzeszów, Jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, Obręb 0208 Nowe Miasto”
i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
organ I instancji.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pok. 313, III piętro oraz w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×