Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji z dnia 28 lutego 2020 r., znak: I-V.7840.1.42.2019 o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 53/15, znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 5 marca 2020 r.

          Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1554 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

z dnia 28 lutego 2020 r., znak: I-V.7840.1.42.2019

            o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 53/15, znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia
na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie)”
, w zakresie budowy drenażu i wylotu wód w km ok. 20+170 oraz budowy gazociągu łączącego gazociąg DN700 z istniejącym gazociągiem DN300 w km ok. 71+640 wraz ze zmianą głębokości posadowienia gazociągu w km ok. 35+290, a także budowy umocnień skarp i dna cieków na skrzyżowaniu z gazociągiem DN700 w km ok. 3+540, 19+750, 20+170, 34+690, 35+290, 43+320, 43+950, 45+000, 45+140, 45+280, 45+460, 45+710, 46+220, 46+430, 47+480, 47+830, 48+500, 49+030, 49+380, 50+320, 54+740, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na działkach nr ewid.:

 • powiat sanocki, gmina Sanok, obręb ewidencyjny 0025 Strachocina:
  324/3
  (KS1S/00073632/1)
 • powiat sanocki, gmina Tyrawa Wołoska, obręb ewidencyjny 0002 Kreców:
  59
  (KS1S/00027364/4), 137/2 (KS1S/00027366/8), 137/3 (KS1S/00027366/8),
  109/4
  (KS1S/00048405/7), 32 (KS1S/00027364/4), 97 (KS1S/00041868/1),
  100 (KS1S/00041868/1), 102 (KS1S/00041868/1), 103 (KS1S/00041868/1),
 • powiat sanocki, gmina Tyrawa Wołoska, obręb ewidencyjny 0008 Wola Krecowska:
  69
  (KS1S/00041859/5), 70 (KS1S/00026885/5), 71 (KS1S/00041859/5),
  58
  (KS1S/00035763/0), 56 (KS1S/00026885/5), 76 (KS1S/00026885/5),
 • powiat sanocki, gmina Tyrawa Wołoska, obręb ewidencyjny 0006 Siemuszowa:
  72
  (KS1S/00033451/6), 91 (KS1S/00033451/6), 82 (KS1S/00033528/7),
  142
  (KS1S/00033476/7), 87/1 (KS1S/00062564/3), 87/3 (KS1S/00063546/8),
  198
  (KS1S/00075241/7), 199 (KS1S/00033451/6), 200/1 (KS1S/00075241/7),
  81/2
  (KS1S/00033457/8),
 • powiat sanocki, gmina Sanok, obręb ewidencyjny 0029 Tyrawa Solna:
  194
  (KS1S/00021747/1), 196/2 (KS1S/00062671/6), 144 (KS1S/00021747/1),
  142/1
  (KS1S/00060877/6), 145 (KS1S/00060877/6), 190/1 (KS1S/00021747/1),
 • powiat sanocki, gmina Sanok, obręb ewidencyjny 0015 Mrzygłód:
  21
  (KS1S/00059776/8), 19 (KS1S/00059546/7), 17 (KS1S/00059548/1),
 • powiat przemyski, gmina Fredropol, obręb ewidencyjny 0019 Posada Rybotycka:
  4/20
  (PR1P/00017938/6), 4/22 (PR1P/00017938/6), 4/23 (PR1P/00017938/6),
  13/2
  (PR1P/00017940/3), 4/14 (PR1P/00063209/4),
 • powiat przemyski, gmina Fredropol, obręb ewidencyjny 0012 Kupiatycze:
  252/4
  (PR1P/00003931/6), 94 (PR1P/00003904/8),
 • powiat przemyski, gmina Bircza, obręb ewidencyjny 0015 Leszczawa Górna:
  314/1
  (PR1P/00022925/0), 361/1 (PR1P/00022902/3), 361/2 (PR1P/00022902/3),
  361/3
  (PR1P/00022902/3), 142/38 (PR1P/00022902/3), 142/39 (PR1P/00022902/3), 142/31 (PR1P/00022925/0), 156/4 (PR1P/00023977/6)

⃰   w nawiasie podano numer księgi wieczystej

 

         Z treścią ww. decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 361 (III piętro) oraz w Urzędzie Gminy Sanok,
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, Urzędzie Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol i Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
w godzinach pracy ww. urzędów.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1554
z późn. zm.), wojewoda doręcza decyzję o zmianie pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o zmianie pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

 

 

 

 

 

Historia zmian:

 • 5 marca 2020, godz. 09:36, użytkownik: Justyna Bartłomiejczuk

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×