Obwieszczenie zawiadamiające o odwołaniu od decyzji dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury

OBWIESZCZENIE

      Stosownie do art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

 

      że zostało wniesione odwołanie od wydanej w dniu 21 lipca 2017 r. decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: I-VI.7820.1.5.2017, udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego, al. Ł Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.

      Odwołanie oraz dokumentacja sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), przekazane zostały do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×