Obwieszczenie zawiadamiające o skompletowaniu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji na rozbudowę z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica.

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 lipca 2014 r.

 

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.), w związku z art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 j.t.),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

że w ramach postępowania administracyjnego znak:I-X.7840.2.61.2013, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, część szlaku Grabiny – Dębica od km 108.100 do km 109.200 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, na działkach nr ewid.

 

Jedn. ewid. Czarna, Obręb: Grabiny:

446/7, 446/8, 456/3, 456/11, 495/1, 495/4, 495/5, 1032/2, 1033/1, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 1034/10, 1035/5

Jedn. ewid. Dębica, Obręb: 1:

1, 2/1, 10/2, 11/2, 12/1, 742/33.

 

              zostały skompletowane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania ww. decyzji w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4241.7.2014.AH-20 z dnia 16.07.2014r., o uzgodnieniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

          Z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz całością akt przedmiotowej sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Oddziale Budownictwa Komunikacyjnego, Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, II piętro, pokój 228, i w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia złożyć swoje uwagi i wnioski.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×