Obwieszczenie zawiadamiające o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 27.08.2015 r.

 

        Na podstawie art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

 

że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowana przez pełnomocnika, wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2015 r., wystąpiła o zawieszenie prowadzonego (na wniosek z dnia 21 lipca 2015 r.), postępowania administracyjnego znak: I-IV.747.4.4.2015, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa o średnicy DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

          Jeżeli w terminie do dnia 17 września 2015 r., żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu, tut. Organ wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×