zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak: I-XIII.7840.1.18.2019 z dnia 13.08.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Stosownie do art. art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 j.t. z późn. zm.),

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu postanowienia

znak: I-XIII.7840.1.18.2019 z dnia 13.08.2019 r.

 

nakładającego na inwestora tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dariusza Wojdana, obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym do zatwierdzenia  i wydania pozwolenia na budowę projekcie budowlanym na: „Budowę gazociągu DN 150, zasilającego do SRP Machów SIARKOPOL z gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji Komorów-Sandomierz” obejmującego swym zakresem budowę gazociągu DN150 zasilającego SRP Machów SIARKOPOL  na działkach nr ewid. 585/1, 586/1, 567/1, 588/1, 589/1, 590/1, 591/1, 592/1, 593/1, 594/1, 595/1, 596/1, 597/1, 598/1, 599/1, 600/1, 601/1, 602/3, 603/3, 604/3, 605/3, 606/3, 607/4, 618/6, 279, 14/97, 778, 781/1, 782/2, 784/1, 784/2, 787/1, 789/1, 792/5, 794/1, 795/1, 796/1, 846/1, 14/98, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 804, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057, 1059, 1061, 1062/2, 1063, 1065, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083/5, 1092/1, 1092/2, 1093, 1094, 1112, 1130, 1131, 1132, 1163/2, 1165/2, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1174, 1176/1, 1181/1, 1183/1, 1185/1, 1187/1, 1189/1, 1191/1, 1193/1, 1196/1, 1198/1, 1202/1, 1204/1, 1206/1, 1208/1, 1210/1, 1212/1, 1213, 14/242, 14/243, 14/17, 14/44, 14/83, 14/84, 14/241, 674 oraz rozbiórkę odcinka istniejącego gazociągu DN150 na dz. nr 674, obręb 0002 Chmielów, jednostka ewidencyjna 182004_5 Nowa Dęba.

Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 603, VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×