zrid Rzeszów Wilkowyja

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 11f ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),

 

WOJEWODA PODKARPACKI

z a w i a d a m i a

o wydaniu:

 

decyzji z dnia 30.10.2018 r. znak: I-III.7821.5.2018, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 07.08.2018r., numer 10/2018, znak: AR.6740.63.23.2018.LL63 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy „G” (KDG) wraz z infrastrukturą – Rzeszów – Wilkowyja – etap I” w Rzeszowie.

            Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 506, V piętro oraz w Urzędzie Miejskim w Rzeszowie.

            Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×