Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 26.02.2019 r. znak I-III.7821.8.2015 umarzającej postępowanie odwoławcze dot. odwołań od decyzji Starosty Strzyżowskiego z dnia 09.03.2012 r. znak AB.7351-1/4/6/10/11/12 Nr 1/2012 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa małej obwodnicy Strzyżowa-drogi gminnej klasy „G” usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja długości 1,7 km wraz z oświetleniem drogowym, odcinek od km 0+008,93 do km 1+622,57 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla Burmistrza Strzyżowa, 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5, na działkach wymienionych w sentencji decyzji położonych w jednostce ewidencyjnej 181904_4, Strzyżów-Miasto, obręb ewidencyjny 0001 – Strzyżów.

O b w i e s z c z e n i e  

 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U.                     z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu decyzji z dnia 26.02.2019 r. znak I-III.7821.8.2015 umarzającej postępowanie odwoławcze dot. odwołań od decyzji Starosty Strzyżowskiego z dnia 09.03.2012 r. znak AB.7351-1/4/6/10/11/12 Nr 1/2012 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa małej obwodnicy Strzyżowa-drogi gminnej klasy „G” usprawniającej ruch w zabytkowej części miasta oraz zabezpieczającej dojazd do stref rekreacyjnych i przemysłowych pomiędzy ul. Mostową i ul. 1-go Maja długości 1,7 km wraz z oświetleniem drogowym, odcinek od km 0+008,93 do km 1+622,57 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” dla Burmistrza Strzyżowa, 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5, na działkach wymienionych w sentencji decyzji położonych w jednostce ewidencyjnej 181904_4, Strzyżów-Miasto, obręb ewidencyjny 0001 – Strzyżów.

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Historia zmian:

  • 13 marca 2019, godz. 14:59, użytkownik: Wojciech Pańko
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×