Wskaźnik przeliczeniowy 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.10.2014 r. do 31.03.2015 r.

ZARZĄDZENIE   Nr 170 /14

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 30 września 2014 r.

 

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia

1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres

6 miesięcy od dnia 1 października  2014 r. do 31 marca 2015 r.

 

   Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.150 j. t.) oraz wytycznych Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju do określenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych podanych przy piśmie z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: DM-II-755-01-MS/14 NK:220647/14 zarządza się co następuje:

 § 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego w wysokości 3.402 zł
na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 3.651 zł
na okres 6 miesięcy od dnia 1 października   2014 r. do 31 marca 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1  października 2014 r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

WOJEWODA PODKARPACKI
(-)
Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Historia zmian:

  • 27 marca 2018, godz. 09:25, użytkownik: Paweł Sierżęga
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×