Wskaźnik przeliczeniowy 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.04.2017 r. – 30.09.2017 r.

ZARZĄDZENIE   Nr 47/17

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 30.marca  2017 r.

 

 

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia

1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia  1 kwietnia  2017 r.  do  30 września  2017 r.

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt  12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie    praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016, poz. 1610 j.t.) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju do określenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podanych przy piśmie  z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: DM-II-755-01-MS/14  NK:220647/14 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej

       budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego, z wyłączeniem miasta
       Rzeszowa  w wysokości  2.921  zł

        na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2017 r.  do  30 września  2017 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m²  powierzchni użytkowej     

      budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości  4.215  zł

       na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2017 r.  do  30 września  2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z  mocą obowiązującą  od  dnia

        1 kwietnia 2017  r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku

        Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

WOJEWODA  PODKARPACKI 

Ewa Leniart

Historia zmian:

  • 29 marca 2018, godz. 12:40, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×