Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.04.2013 r.-30.09.2013 r.

ZARZĄDZENIE   Nr  50

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia   27  marca  2013 r. 

 

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia

1m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres

6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2013 r. do dnia 30 września   2013 r.

 

      Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dotyczących ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych podanych przy piśmie  z dnia 22 sierpnia 2001 r. znak: GM-1/732/51/01 zarządza się co następuje:   § 1.   Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego w wysokości  2.948 zł na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2013 r. do dnia 30 września   2013 r. § 2.  Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości  3.839 zł na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2013 r. do dnia  30 września  2013 r. § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia  2013 r. § 4.  Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

WOJEWODA PODKARPACKI
 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska

 

Historia zmian:

  • 29 marca 2018, godz. 12:28, użytkownik: Renata Mytych-Leszega
Pokaż wszystkie