Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.04.2019 r. – 30.09.2019 r.

          ZARZĄDZENIE Nr 79/19       

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

 z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego, z wyłączeniem miasta Rzeszowa w wysokości 3 543 zł.
na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 4 344 zł.
na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia  2019 r.  do  30 września  2019 r.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 r.

4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                                                                                 WOJEWODA  PODKARPACKI
                                                                                                                                 (-)
                                                                                                                                    Ewa Leniart

Historia zmian:

  • 28 marca 2019, godz. 14:23, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie