Drukuj

Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.04.-30.09.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dotyczących ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych podanych przy pismach z dnia 22 sierpnia 2001 r. znak: GM-1/732/51/01 i z dnia 24 września 2001 r. znak: GM-1/732/61/01 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego w wysokości 2.786 zł na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 września  2010 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni  użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 3.447 zł na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

WOJEWODA PODKARPACKI
 
Mirosław Karapyta