Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.10.2011-31.03.2012 r

ZARZĄDZENIE Nr 219/11 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia26września 2011 r.

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz wytycznych Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dotyczących ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych podanych przy piśmie z dnia 22 sierpnia 2001 r. znak: GM-1/732/51/01 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego w wysokości 2.831 zł na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 marca  2012 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 3.687 zł na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31  marca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

WOJEWODA PODKARPACKI
 
Małgorzata Chomycz

 

Historia zmian:

  • 29 marca 2018, godz. 12:23, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×