Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.10.2015 r.-31.03.2016 r.

ZARZĄDZENIE   Nr  166/15

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia  28 września  2015 r.

 

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia

1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres

6 miesięcy od dnia  1 października  2015 r.  do  31 marca  2016 r.

 

                  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt  12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2014, poz.150 j. t.) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju do określenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podanych przy piśmie  z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: DM-II-755-01-MS/14  NK:220647/14 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej

       budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego w wysokości  3.684 zł

       na okres 6 miesięcy od dnia 1 października  2015 r.  do  31 marca  2016 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej

       budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 4.319 zł na okres
        6 miesięcy od dnia 1 października  2015 r.  do  31 marca 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z  mocą obowiązującą  od  dnia

        1 października  2015  r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku

                Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJEWODA  PODKARPACKI 

Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Historia zmian:

  • 29 marca 2018, godz. 12:29, użytkownik: Renata Mytych-Leszega

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×