Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.10.2017 r.-31.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157 /17

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 29 września 2017 r. 

 

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m²

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego

na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r.

 

 

            Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 j.t.) oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju do określenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podanych przy piśmie z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: DM-II-755-01-MS/14 NK:220647/14 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego, z wyłączeniem miasta Rzeszowa w wysokości 3 179 zł.

na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§ 2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 4 291 zł.

na okres 6 miesięcy od dnia 1 października   2017 r.  do  31 marca  2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.

§ 4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Piotr Pilch

WICEWOJEWODA

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×