Drukuj

Wskaźnik przeliczeniowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.10.2018 r.- 31.03.2019 r.

 ZARZĄDZENIE Nr 138/18

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.                          

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.   z 2018 r., poz. 1234 ze zm. ) zarządza się co następuje:

1. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa podkarpackiego, z wyłączeniem miasta Rzeszowa w wysokości 3 206 zł.

na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.

2. Ustala się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Rzeszowa w wysokości 4 548 zł.

na okres 6 miesięcy od dnia 1 października  2018 r. do 31 marca 2019 r.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

4. Treść zarządzenia w formie obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

        WOJEWODA  PODKARPACKI

       (-)

        Ewa Leniart