Drukuj

II Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z przepisami prawa Wojewoda Podkarpacki jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Wojewoda Podkarpacki prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wojewody Podkarpackiego : 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Podkarpacki+Urz%C4%85d+Wojew%C3%B3dzki+w+Rzeszowie