Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 29 lutego 2020 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r.

według stanu na dzień 29 lutego 2020 r.

 

 

 

Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 29 lutego 2020 r.:

1.plan dochodów budżetowych: …………………….……………….………. 81.505.000,00 zł,

2.wykonanie dochodów budżetowych: ………….…..…..……..………..….. 12.380.028,04 zł,

3.plan wydatków budżetowych: ……………………………….………..… 4.000.729.669,53 zł,

4.wykonanie wydatków budżetowych: ………………………..….………… 699.092.882,08 zł,

5.plan wydatków budżetu środków europejskich: …………..………………   3.000.000,00 zł,

6.wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: …….…….………………….. 0,00 zł.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×