Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r.

według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

   Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.:

  1. plan dochodów budżetowych: …………………….…………….………….. 81.505.000,00 zł,
  2. wykonanie dochodów budżetowych: ………….…..….…….…..………..… 47.139.093,36 zł,
  3. plan wydatków budżetowych: …………………..….……………..….….. 4.261.940.765,19 zł,
  4. wykonanie wydatków budżetowych: ………………….…..………….….. 2.243.024.332,32 zł,
  5. plan wydatków budżetu środków europejskich: ………….….……..…..….… 4.102.540,00 zł
  6. wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: ………….……………………… 0,00 zł,
  7. wartość umorzonych niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, objętych decyzjami Wojewody Podkarpackiego w II kwartale 2020 r. wyniosła 75.000,00 zł.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×