Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r.

według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 

 

 

   Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r.:

  1. plan dochodów budżetowych: …………………….……………………. 81.505.000,00 zł,
  2. wykonanie dochodów budżetowych: ………….…..….……………….. 38.010.535,09 zł,
  3. plan wydatków budżetowych: ……………………………..…..……. 4.077.678.135,77 zł,
  4. wykonanie wydatków budżetowych: ……………………………….. 1.465.614.241,71 zł,
  5. plan wydatków budżetu środków europejskich: ……………….………  3.086.000,00 zł,
  6. wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: …………..……………… 0,00 zł.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×