Informacja z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 31 marca 2020 r.

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r.

według stanu na dzień 31 marca 2020 r.

 

 

 

Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 , poz. 869 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 r. według stanu na dzień 31 marca 2020 r.:

1.plan dochodów budżetowych: …………………….…………….………….. 81.505.000,00 zł,

2.wykonanie dochodów budżetowych: ………….…..….…….…..………..… 20.184.977,24 zł,

3.plan wydatków budżetowych: …………………..….……………..….….. 4.032.971.920,95 zł,

4.wykonanie wydatków budżetowych: …………..…………..……..…….. 1.073.544.389,27 zł,

5.plan wydatków budżetu środków europejskich: ………..…..…………….… 3.086.000,00 zł

6.wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: ……………………………….. 0,00 zł,

7.wartość umorzonych niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, objętych decyzjami Wojewody Podkarpackiego w I kwartale 2020 r. wyniosła 5.000,00 zł.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×