Zmiany w budżecie Wojewody Podkarpackiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.