Zmiany w budżecie Wojewody Podkarpackiego wg stanu na dzień 30.09.2019 r.