Zmiany w budżecie Wojewody Podkarpackiego wg stanu na dzień 31.05.2019 r.