Zmiany w budżecie Wojewody Podkarpackiego wg stanu na dzień 31.10.2019 r.