Drukuj

Redakcja

Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu.

Koordynacja i nadzór redakcyjny

Katarzyna Machowska

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
tel. (17) 867 12 14
fax (17) 867 19 57
e-mail: kmachowska@rzeszow.uw.gov.pl

 

Adres redakcji:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

WYDZIAŁ IMIĘ I NAZWISKO E–MAIL
TELEFON
WYDZIAŁ
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
KATARZYNA MACHOWSKA kmachowska@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 14
ANNA GARLAK-TYRAŃSKA atyranska@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 14
MAGDALENA DĄBROWSKA mdabrowska@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 14
ALICJA MICAŁ amical@rzeszow.uw.gov.pl
tel.(17) 867 12 10
DANIEL LEŚ dles@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 10
BARTOSZ KAZIMIROWICZ bkazimirowicz@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 82
KAZIMIERA PAJDA pajdak@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 28
PRZEMYSŁAW STAWICKI  pstawicki@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 28
BIURO WOJEWODY BARBARA DZIRBA bdzirba@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 13
AGATA KACZOR akaczor@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 12
WYDZIAŁ
PRAWNY I NADZORU
RENATA PIŚLA rsurowka@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 43
IWONA PEZDAN ipezdan@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 43
DAMIAN PASIERB dpasierb@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 53
TADEUSZ ZARĘBA tzareba@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 53
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU KAMILA PLACHA-BOGACZ mplacha@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 57
AGNIESZKA KOSTKA akostka@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 57
MONIKA KAŁUCKA mkalucka@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 57
HALINA MALEC hmalec@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 60
BARBARA KOTULA bkotula@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 49
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI MAGDALENA SYPNIEWSKA msypniewska@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 66
RENATA MYTYCH-LESZEGA rmytych@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 42
RADOSŁAW MOTYCZKA rmotyczka@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 50
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MARIUSZ GRENDYSA mgrendysa@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 29
DOROTA RESZYTYŁO dreszytylo@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 29
JUSTYNA REJWER   

jrejwer@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 16 11

JERZY WÓJCIK jwojcik@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 16 24
BARBARA PIĄTEK

bpiatek@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 52

ŁUKASZ FRONC lfronc@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 68
WOJCIECH PAŃKO wpanko@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 06
STANISŁAW DOŁĘGOWSKI sdolegowski@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (13) 437 28 06
CZESŁAW KŁYŻ czklyz@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (16) 678 40 89
JADWIGA BUKOWSKA jbukowska@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (15) 822 46 08
MAŁGORZATA BIAŁEK mbialek@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 60
MONIKA MANDZYN mmandzyn@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 68
EWA FEJDASZ-SKWARŁO eskwarlo@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 59
DANUTA CHMIEL dchmiel@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 61
ANNA NYZIO       anyzio@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 16 16
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA EDYTA BARAN ebaran@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 17
MARTA ŚWIĘCH mswiech@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 15 19
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W RZESZOWIE JOLANTA BRYL jbryl@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 32
EWA SZYMKO-SOŁEK eszymko@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 13 33
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
RENATA LUBERA rlubera@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 37
SYLWIA KONIECZNY skonieczny@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 37
MAREK TEODORCZYK mteodorczyk@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 12 37
ANDŻELIKA FORNAL afornal@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 17 09
WITOLD KWAŚNY     wkwasny@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 17 19
KRYSTYNA PERSAK kpersak@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 17 08
WITOLD CZAPKOWSKI wczapkowski@rzeszow.uw.gov.pl
tel. (17) 867 17 08