Majątek Urzędu


Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie
posiada majątek
o łącznej wartości :  64.774.949,00 zł (wg. stanu na 31.12.2015 r.)

 

W skład jego wchodzą :

I.  Grupa 0, I i II – Grunty, budynki  i  lokale,  obiekty  inżynierii  lądowej  i  wodnej o wartości:  40.852.984,74 zł będące w  trwałym zarządzie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  tj.:

  1. Siedziba Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie
  2. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Miedzianej 4a w Rzeszowie
  3. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. J. Styki 3 w Rzeszowie
  4. Budynek – Delegatura PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a
  5. Budynek – Delegatura PUW w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 6A
  6. Budynek – Delegatura PUW w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1
  7. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10
  8. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu przy ul. Wodnej 10
  9. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu  Plac Dominikański 3

    Grupy III – VI  Urządzenia energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego stosowania, maszyny specjalistyczne,


                             urządzenia techniczne o wartości:  12.355.435,37 zł

 

    Grupa VII  – Środki transportu o wartości:  1.361.950,39 zł

     Samochody osobowe 13 szt.          
     Samochody dostawcze 1 szt.
     Przyczepa samochodowa 1 szt.
     Traktor wielofunkcyjny 1 szt.
     Łodzie    2 szt.
     Przyczepy do łodzi 2 szt.
     Przyczepy samochodowe ze zbiornikiem na wodę  2 szt.

    Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 3.134.208,53 zł

II.   Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości:  4.109.053,77 zł

III.  Wartości niematerialne i prawne (licencje i programy komputerowe) o wartości:  2.961.316,20 zł

Historia zmian:

  • 15 lutego 2017, godz. 14:22, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie