Majątek Urzędu


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
posiada majątek
o łącznej wartości : 76.012.435,51 zł (wg. stanu na 20.03.2018 r.)

 

W skład jego wchodzą : 

I. Grupa 0, I i II – Grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 48.969.999,52 zł będące w trwałym zarządzie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie tj.:

  1. Siedziba Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie
  2. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Miedzianej 4a w Rzeszowie
  3. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. J. Styki 3 w Rzeszowie
  4. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Pułaskiego 1d w Rzeszowie
  5. Budynek – Delegatura PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a
  6. Budynek – Delegatura PUW w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 6A
  7. Budynek – Delegatura PUW w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1
  8. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10
  9. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu przy ul. Wodnej 13

Grupy III – VI Urządzenia energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego stosowania, maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne o wartości: 11.585.152,64 zł

Grupa VII – Środki transportu o wartości: 3.242.473,97 zł

Samochody osobowe 18 szt.
Samochody dostawcze 1 szt.
Przyczepa samochodowa 1 szt.
Traktor wielofunkcyjny 1 szt.
Dentobus – pojazd medyczny 1 szt.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 3.154.139,43 zł

II. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości: 6.102.525,19 zł

III. Wartości niematerialne i prawne (licencje i programy komputerowe) o wartości: 2.958.144,76 zł

 

Historia zmian:

  • 16 stycznia 2019, godz. 14:55, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie