Majątek Urzędu


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
posiada majątek
o łącznej wartości : 64.774.949,00 zł (wg. stanu na 31.12.2015 r.)

 

W skład jego wchodzą :

I. Grupa 0, I i II – Grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 40.852.984,74 zł będące w trwałym zarządzie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie tj.:

  1. Siedziba Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie
  2. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Miedzianej 4a w Rzeszowie
  3. Budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. J. Styki 3 w Rzeszowie
  4. Budynek – Delegatura PUW w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a
  5. Budynek – Delegatura PUW w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 6A
  6. Budynek – Delegatura PUW w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1
  7. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10
  8. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu przy ul. Wodnej 10
  9. Budynek – Delegatura PUW w Przemyślu Plac Dominikański 3

Grupy III – VI Urządzenia energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego stosowania, maszyny specjalistyczne, urządzenia techniczne o wartości: 12.355.435,37 zł

Grupa VII – Środki transportu o wartości: 1.361.950,39 zł

Samochody osobowe 13 szt.
Samochody dostawcze 1 szt.
Przyczepa samochodowa 1 szt.
Traktor wielofunkcyjny 1 szt.
Łodzie 2 szt.
Przyczepy do łodzi 2 szt.
Przyczepy samochodowe ze zbiornikiem na wodę 2 szt.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 3.134.208,53 zł

II. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości: 4.109.053,77 zł

III. Wartości niematerialne i prawne (licencje i programy komputerowe) o wartości: 2.961.316,20 zł

Historia zmian:

  • 22 stycznia 2018, godz. 08:47, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie